Site Overlay

Hâfız Ahmet Çalışır ile Söyleşi

24 Ağustos 2007 Cuma Doç. Dr. Mehmet Bahaüddin Varol – Mehmet Gönül M.B.Varol – Sayın Hafız Ahmet Çalışır, yıllardır Türkiye’de ve Konya’da dinî mûsıkî  alanında katılmış olduğunuz faaliyetler çerçevesinde bir çok kişi tarafından tanınmaktasınız. Ancak biz sizleri tanımayan okuyucularımızın da olabileceğini düşünerek genel ve klâsik soru ile başlamak istiyoruz. Hafız Ahmet Çalışır kimdir? Bize kendinizden bahseder misiniz?   Aslında ilginç bir tesadüf mü yoksa cilve-i Rabbânî mi desem bilmiyorum. Aralık ayının 17’sini 18’ine bağlayan gece yani Hz. Pîr’in vefat ettiği gece olan bir Şeb’i Arûs’da dünyaya gelmişim. İlkokuldan sonra hâfızlığımı ikmal ettim. Bizim için Türk mûsıkîsi ve hafızlık ayrılmayan iki müessese. Benim için ciddi anlamda olmasa da işin içine girmiş olmak hafızlık eğitimim ile birlikte başlıyor. Tabi hafızlığın iki vechesi var biri hıfz biri de tilavet. Cenâb-ı Hakk’ın bize vermiş olduğu isti’dât belki de bize müzikal anlamda daha çok sirayet etti. O zaman rahmetli Ahmet Büyüksakarya hoca efendi vardı, çok güzel okurdu ve kıraati çokDaha Fazlasını OkuHâfız Ahmet Çalışır ile Söyleşi

Özgeçmiş

Adı Soyadı: Ahmet Çalışır Doğum Tarihi: 18 Aralık 1966 Unvanı: Devlet Korosu Sanatçısı Öğrenim Durumu: Hafızlık Eğitimi 1977-1980 Lise-Konya İmam-Hatip  Lisesi 1980-1987 Lisans -Selçuk Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği 1992-1996 Y.Lisans -Selçuk üniversitesi  Sosyoloji anabilim dalı 2005-2007 A: Mesleki Kariyeri 1988 Konya Selimiye Camii Müezzini 1991 Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu Ses Sanatkarı 1996 Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu Genel Sanat Yönetmenliği 1998 Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Ses Sanatkarlığı 2014 Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu Genel Sanat Yönetmen Yardımcılığı B: Akademik Görevler: -Misafir Öğretim Görevlisi : Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi -Misafir Öğretim Görevlisi : Gazi Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı -Misafir Eğitmen : Bilkent üniversitesi Türk Musikisi Kulübü C: Danışmanlıkları: 2004 -2009 Odunpazarı Belediyesi Kültür Ve Sanatsal Projeler Danışmanlığı 2004-2007 Konya İl kültür Ve Turizm Müdürlüğü Proje Danışmanlığı Ve Koordinatörlüğü 2007 Kültür ve Turizm Bakanlığı UnescoDaha Fazlasını OkuÖzgeçmiş

Yazılar – Makaleler

Hâfız Ahmet Çalışır ile Söyleşi

24 Ağustos 2007 Cuma Doç.Dr.Mehmet Bahaüddin Varol – Mehmet Gönül M.B.Varol – Sayın Hafız Ahmet Çalışır, yıllardır Türkiye’de ve Konya’da …

Mevlevî Âyini: Türk Mûsikîsinde Bir Form

Mevlevîhânelerde mukâbele (semâ’ töreni) esnasında, semâ’a refâkat etmek maksadı ile bestelenmiş eserlere denir. Mevlevî bestekârlar tarafından bestelenmiş olan bu eserler, …

Mûsıkîde İcazet mi Diploma mı?

Hep merak etmişimdir icazet ile diploma arasındaki fark nedir diye. Zaman geçip cemiyet kendi içerisinde adam yetiştiremez hale geldikçe bu …

Bir Eseri Dinlemek…

Musiki formlarından bahsedilirken dini musiki ya da din dışı musiki diye bahsedilir. Doğru mudur, değil midir yeterince tartışılmamıştır. Yapılan bir …

Dinledin mi Sözümü?!…

Unesco’nun 2007 yılını Mevlana Yılı ve Mevleviliğin korunması gereken kültür mirası olarak kabul etmesinin ve bunun dünya genelinde kutlanması kararının …

Sufi Müzik ve Konya

Mesleğim gereği yurt dışında katıldığım konserler ve müzik programları, evrensel bir dil olan müziğin ne kadar etkin olduğunu muşahede etmeme …

“Gür” Bir Ses

31 Mayıs-04 Haziran 2006 tarihlerinde kardeş ülke Pakistan’a konser münasebeti ile gittik. Dört günlük bir turne idi ve başarılı bir …

Öz Musikimiz

Eskilerin lisan-i bizebanan (dilsizlerin dili) diye tarif ettikleri, iki ses arasındaki manevi münasebete musiki diyoruz. Kiminin musiki, kiminin de müzik …