Albüm: Cânım Efendim


  1. Uşşak Selamlaşma (Kadiri Devranından)
  2. Alemler Nura Gark Oldu
  3. İsmi Sübhan Virdin Mi Var
  4. Ey Risalet Tahtının Murşidi Mahı Enveri
  5. Aşkın ile Aşıklar
  6. Salatu Selam
  7. Gönül Hun Oldu Şevkinden
  8. La İlahe İllallah (Kaside)
  9. Mail Oldun Bahçesinde Hurmaya
  10. Levlake Ya Muhammed
  11. Ey Güzellerden Güzel
  12. Sevdim Seni Mabuduma