Mevlevi Âyînleri


Kültür Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hafız Ahmet Çalışır’ın hazırladığı “Beste-i Kâdim’den Beste-i Cedîd’e Mevlevi Âyînleri” kitabı Çizgi yayınları tarafından 2 cilt olarak yayınlandı.

Mevlevi âyinleri, ilhamını büyük mutasavvıf ve gönül insanı, ilâhî aşkın sembolü, ölümsüz ruh ve hamle adamı Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin hayatından ve düşüncelerinden alan sanatkârlarca bestelenmiş, Türk musikîsinin en görkemli, en sanatlı eserleridir.

2 cilt olarak yayınlanan bu kitapta, bu âbidevî eserlerden 54 tanesi bulunmaktadır. Meydan görmüş Mevlevî Âyînlerinin güftelerini, notalarını, manzûmelerin vezinleri, tercüme ve sadeleştirmeleri ile kaynakları yer almaktadır.

Üç yıllık  bir emeğin sonucu olarak, notalarının yazımı Kültür Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Neyzen Yusuf Kayya tarafından yapıldı. Güftelerin tercüme, sadeleştirme ve kaynaklarınının araştırmasını, yurdumuzda Hz. Mevlâna’nın eserleri konusunda araştırmaları bulunan Dr. Yakup Şafak tarafından hazırlandı. Bu eserde yer alan Mevlevî Âyînlerinin nota yazımında Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından bizzat meşk edilerek kontrollerinin yapılmış olması çok önemlidir.

Bu kitapla, gerek Âyîn-i Şeriflerin icrasında, gerekse bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutmasını diliyoruz.