Yazılar


Hâfız Ahmet Çalışır ile Söyleşi

24 Ağustos 2007 Cuma Doç.Dr.Mehmet Bahaüddin Varol - Mehmet Gönül M.B.Varol - Sayın Hafız Ahmet Çalışır, yıllardır Türkiye’de ve Konya’da ...
Daha Fazlasını Oku

Mevlevî Âyini: Türk Mûsikîsinde Bir Form

Mevlevîhânelerde mukâbele (semâ' töreni) esnasında, semâ'a refâkat etmek maksadı ile bestelenmiş eserlere denir. Mevlevî bestekârlar tarafından bestelenmiş olan bu eserler, ...
Daha Fazlasını Oku

Mûsıkîde İcazet mi Diploma mı?

Hep merak etmişimdir icazet ile diploma arasındaki fark nedir diye. Zaman geçip cemiyet kendi içerisinde adam yetiştiremez hale geldikçe bu ...
Daha Fazlasını Oku

Bir Eseri Dinlemek…

Musiki formlarından bahsedilirken dini musiki ya da din dışı musiki diye bahsedilir. Doğru mudur, değil midir yeterince tartışılmamıştır. Yapılan bir ...
Daha Fazlasını Oku

Dinledin mi Sözümü?!…

Unesco'nun 2007 yılını Mevlana Yılı ve Mevleviliğin korunması gereken kültür mirası olarak kabul etmesinin ve bunun dünya genelinde kutlanması kararının ...
Daha Fazlasını Oku

Sufi Müzik ve Konya

Mesleğim gereği yurt dışında katıldığım konserler ve müzik programları, evrensel bir dil olan müziğin ne kadar etkin olduğunu muşahede etmeme ...
Daha Fazlasını Oku

“Gür” Bir Ses

31 Mayıs-04 Haziran 2006 tarihlerinde kardeş ülke Pakistan'a konser münasebeti ile gittik. Dört günlük bir turne idi ve başarılı bir ...
Daha Fazlasını Oku

Öz Musikimiz

Eskilerin lisan-i bizebanan (dilsizlerin dili) diye tarif ettikleri, iki ses arasındaki manevi münasebete musiki diyoruz. Kiminin musiki, kiminin de müzik ...
Daha Fazlasını Oku