Site Overlay

“Gür” Bir Ses

31 Mayıs-04 Haziran 2006 tarihlerinde kardeş ülke Pakistan’a konser münasebeti ile gittik. Dört günlük bir turne idi ve başarılı bir şekilde gerçekleşti. İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünü bizim topluluğumuz, ikinci bölümünü ise Pakistan’a ait bir topluluk icra etti. Mistik müzik topluluklarının ilginç buluşması dinleyiciler üzerinde de ciddi tesirler bıraktı. Bu birçok ülkede konserler sırasında rastlanan bir durumdu. Ancak Pakistan seyahatini farklı kılan başka bir husus vardı ki onu zikretmek gerekecektir.

Şimdiye kadar birçok ülkede sayısız program icra eden biri olarak, gittiğim ülkelerde büyükelçilikler nezdinde itibar gördüğümüzü söylemek çok da doğru olmaz. Zira büyükelçilerin çoğu klasik Türk musıkisine, tasavvuf musıkisi ve kültürüne kendilerini yakın hissetmezler. Çağdaşlığın sadece piyano çalmak, opera ve bale gösterilerinde, sıkılsalar bile, boy göstermek olduğunu zannedenlerdir kısm-ı azamisi. Fakat bu kalıplara uymayan öz be öz Anadolu kültürünü hazmetmiş, Mozart, Beethoven, Vivaldi dinleyip zevk alan, musıkimizi de huzur içinde dinleyip tanıtılmasının gerekliliğini düşünenlerin de olduğunu söylemek gerek. Eski Fas büyükelçisi Sn. Şükrü Tufan, Eski Kahire büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı Sn. Yaşar Yakış bunlardan ikisi. Pakistan seyahatimiz ise bir başka ismi bu listeye eklememize vesile oldu.

“Hariciyenin üçayağı vardır: İlki sanat, ikincisi ticaret ve üçüncüsü ise savunmadır” diyen İslamabad Büyükelçisi Sayın Kemal Gür, gerçek bir sanatsever ve sanatkâr dostu olduğunu her hali ile belli etmekteydi. Doğrusunu söylemek gerekirse sanatı bu denli önemseyen ve kendi sanat ve kültürüne bağlı bir büyükelçiye şimdiye kadar pek rastlamadım. Tasavvuf musikisi topluluğunu Pakistan’a götürebilmek için verdiği uğraşı anlatırken, bunu gerçekleştirebilmenin mutluluğu gözlerinden okuyabiliyordu. Zira bakanlığın belki de ödeneksizlikten dolayı yavaştan alması ve işi uzatması onu hemen vazgeçirmemişti. Kendi gayretleriyle ödeneği bulmuş, izni de almıştı. Bu topluluğun ikinci defa Pakistan’da program yapmasını arzu etmesi ve bunu da gerçekleştirmesi ne denli kültür ve sanat aşığı bir adam olduğunu göstermektedir.

Büyükelçiliğin bahçesinde yapılan programa sefaretlerdeki programlara katılmamak gibi prensipleri olan Cumhurbaşkanı Sayın Pervez Müşerref de katıldı. Türkiye’nin hususiyetini her zaman dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı bizimle yemek ve konser de dâhil olmak üzere 4 saatini geçirdi. Konserden sonra herkesi tek tek tebrik etmesi ve sıcak bir şekilde sohbet etmesi hem mütevazılığini hem de Türkiye’ye dolayısı ile Sayın Kemal Gür’e verdiği değeri gösteriyordu. Hem kültürel yakınlık ve kardeşlik duygularının yoğunluğu hem de Muhammed İkbal’in Mevlana’ya olan aşkının terennümü, bu gecenin öne çıkan diğer önemli bir boyutu idi.

Oldukça başarılı geçen konserin ardından teşekkür edip bizleri uğurlaması ve oradaki görevlilere talimat verip bizimle ilgilenilmesini sağlaması gereken sayın büyükelçi böyle yapmadı. Yine her gün sefarete davet ederek hem öğle ve hem de akşam yemeklerini rezidansta, eşi Rezzan hanımefendiyi de yanına alarak bir aile reisi edası ile gayet babacan, esprili bir ortamda olmamızı temin etti. İlk defa topluluk olarak böylesine içten sahiplenildiğimizi hissettim. Bu sahiplenilmişlik kendi adıma değil, bir medeniyetin önemli bir parçasının, temsil noktasında bulunan birileri tarafından sahiplenilmesi adına idi.

Yahya Kemal Beyatlı’dan bu tarafa bir sanat ve mefkure adamının (varsa da bilemiyorum), hariciyede görev almadığını varsayarsak bu portrenin ne kadar önemli olduğunu kestirmek çok da zor değil. Zira Osmanlı devlet adamı şablonuna bakıldığında “sahibü’s seyf ve’l kalem” şartının ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü bir medeniyetin tanıtımı ve kompleksten uzak bir yaklaşımla sunulması ancak dirayetli, sanatkâr ruhlu, bir o kadar da devlet işlerinde başarılı insanlarla mümkün. Hiç bir kompleksi olmayan, kültürü ve sanatı ile kendi mirasına sahip çıkan Sayın Kemal Gür’e misyonum adına teşekkür ediyorum. Ve Kemal Gürlerle dolu bir hariciye diliyorum.

40ikindi.com